Πρακτική άσκηση φοιτητών

Απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
 
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό πλαίσιο της κάθε ειδικότητας στον τομέα της πρόληψης, αλλά και η γνωριμία του ασκούμενου με την οργανωτική δομή, τον κανονισμό λειτουργίας και τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης.
 
Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πρόληψης και θεραπείας, εργασία σε ομάδες και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Ο ρόλος των φοιτητών στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν είναι παθητικός, αλλά ενεργητικός.

Επιδιώκονται λοιπόν τα εξής:
•Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
•Η ανάπτυξη και οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου.
•Η ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του σπουδαστή στο αντικείμενο του.
•Ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργοποίησης που αφορούν την Πρόληψη.
•Εξοικείωση με τον συντονισμό ομάδων, ως βοηθός συντονιστή σε Σεμινάρια Γονέων & Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης.
 
Το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Μείνε ενήμερος

Γίνε συνδρομητής στο newsletter μας και μάθε πρώτος τα νέα και τις δράσεις μας

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
Powered by HOTSoft.gr - websites, mobile apps & networks