Απολογισμοί

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 
Σήμερα, η πρόληψη της χρήσης ουσιών έχει αναχθεί σε μία ολόκληρη επιστήμη. Στοιχεία που δίνουν μελέτες αξιολόγησης προληπτικών παρεμβάσεων και έχουν στηριχθεί σε επιστημονική μεθοδολογία, δείχνουν ότι η πρόληψη δεν είναι μύθος - μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
 
Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων πρόληψης, σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, αναφέρεται στη διαδικασία «συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας στοιχείων, σχετικών με την εφαρμογή και τις πιθανές επιδράσεις μιας παρέμβασης».
Δηλαδή, σκοπός της αξιολόγησης είναι να συλλεχθούν στοιχεία, σχετικά με το αν η συγκεκριμένη παρέμβαση που εφαρμόζεται είναι κατάλληλη και αποτελεσματική.
 
Μέσα από την εμπειρία εφαρμογής των προγραμμάτων, αλλά και μέσα από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων (γονέων, εκπαιδευτικών και νέων), επιβεβαιώνεται ότι τα προγράμματα του  Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου συμβάλλουν στην ενίσχυση των παραγόντων που δρουν προστατευτικά ως προς τη χρήση ουσιών.
Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι μέσω των παραπάνω προγραμμάτων έχουν επιτευχθεί τα εξής:
• Ενημέρωση όλων των ομάδων- στόχων του πληθυσμού (γονείς, εκπαιδευτικοί, έφηβοι μαθητές, νέοι και άλλοι) ως προς τις εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και τις στάσεις και αντιλήψεις που  συνδέονται με τη χρήση τους
• Απόκτηση επίγνωσης του ρόλου που έχουν (ως γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη φορέων και συλλόγων) στην ενίσχυση και  προαγωγή της  πρόληψης
• Ενίσχυση ικανότητας για ανάληψη πρωτοβουλιών σε δραστηριότητες πρόληψης
• Κινητοποίηση ατόμων που εμπλέκονται στη χρήση ουσιών (άτομα, οικογένειες) για αναζήτηση βοήθειας
 
Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου τα προηγούμενα χρόνια...
 
 
 
 

Μείνε ενήμερος

Γίνε συνδρομητής στο newsletter μας και μάθε πρώτος τα νέα και τις δράσεις μας

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
Powered by HOTSoft.gr - websites, mobile apps & networks